Xin vui lòng click link bên dưới để download, in ra rồi điền vào đơn, sau đó gửi đến Văn phòng của Hội theo địa chỉ:

303 Barkly Street, FOOTSCRAY VIC 3011

ĐƠN GIA NHẬP